Stresscoaching

Alle er velkommen

Det kan være svært at blive forældre, men ingen taler om det

De store udfordringer

At bliver forælder er en af de største forandringer, der sker i livet. Som oftest bringer det glæde, men for nogle, kan det også bringe usikkerhed, da man bevæger sig ud i noget ukendt.

Selv om den nye identitet og rejse, som man bevæger sig ud i, oftest er den mest givende periode i ens liv, kan det samtidig være hårdt, da man helt eller delvis kommer til at sige farvel til noget, der indtil nu, har været det vigtigste for dig og din selvforståelse.

Stressfaktorer

For dig som mor kan graviditeten, fødslen og forventninger om at blive den perfekte mor måske gøre, at du føler dig hårdt presset.

  • Kroppen er hårdt belastet og har brug for hvile og opbygning
  • Det, at have fået ansvar for et lille nyt menneske, samt egne forventninger om at blive de bedste forældre, kan opleves som et pres
  • Det, at få amning til at fungere, kan føles som en belastning, når du føler nervøsitet for ikke at kunne give dit barn den bedste start
  • Det kan være svært at sige fra til eksempelvis barselbesøgende og andre, som gerne vil se den lille. Vi er, som forældre, ofte opdraget til ikke at sige nej. Selvom man inderst inde ikke har overskud til andet end at være der for barnet og hinanden
  • Det hele kan blive lidt for meget. Selv for den bedste, selvom I har forberedt jer godt

Når stress påvirker glæden ved at være blevet mor og far, kan det let få en selvforstærkende effekt, idet de fleste bliver kede af og endnu mere stressede over ikke at være glade og lykkelige forældre.

Så er det at kroppen (måske) kan begynde at tale til dig.

Stresssymptomer.

Hvis du mærker: Hovedpine, søvnløshed, hjertebanken, uro i kroppen, muskelspændinger/-smerter. 

Følelsesmæssige kan det være, at du føler dig presset, sårbar overfor kritik, utilstrækkelighedsfølelse, lav selvtillid, ensom, aggressiv, frustreret, rastløs, tristhed og manglende lyst til samvær.

Måske er det nu, du skulle stoppe op og bede om hjælp.

Vi vil hjælpe dig, med at blive bevidst om dine stressårsager, så du lettere kan handle på situationerne og håndtere ubehag der evt. kan være i forbindelse med at få børn. Vi giver dig redskaber, så du får en bedre trivsel og oplever glæden ved familiestiftelse.