Fysioterapi, stresscoaching, stress, overbelastning

Alle er velkommen

Hvad er stress?

Mental belastning

Stress opstår, når kravene du og andre stiller til dig, overstiger dine egne ressourcer, eller når vores virkelighed ikke er, som vi vil have den til at være. Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker eller udefra som eksempelvis arbejde.

Når man er mental belastet, øges udskillelsen af stresshormoner som adrenalin og cortisol, som er nødvendige for, at vi kan mobilisere kræfter til hensigtsmæssige reaktioner i akutte situationer. Men stress over længere tid er skadelig for vores helbred.

Fysioterapi, stresscoaching, stress, overbelastning

Stressfaktorer

Eksempler på årsager, som kan være kilden til, at man udvikler stress:

  • Hvis du har en travl hverdag på jobbet med fritidsaktiviteter og familieliv?
  • Hvis du har været udsat for en livsbegivenhed, eksempelvis et dødsfald, ulykke eller fået diagnostiseret en kronisk sygdom, som gør det svært at få dagligdagen til at fungere?
  • Er du arbejdsløs eller sygemeldt?
  • Er din økonomi presset?

Man kan sammenligne længere tids stress med at køre stærkt på en motorvej, hvor man til sidst bliver fartblind. Tilvænningen gør, at man glemmer at mærke efter, da man hele tiden vil præstere for at nå videre til næste mål. Det kan så ende med, at man til sidst begynder at udvikle stresssymptomer.