Fysioterapi, stresscoaching, stress, studerende.

Årsager til stress

Stress og trivsel blandt unge og studerende

Studerende føler stress

Hver tredje nye studerende føler sig stresset og meget hård presset.

Et studie (Cohen Perceived stress Scale) viser, at studerende med et ”højt stressniveau” i aldersgruppen fra 16 til 24 år i perioden 2013 til 2017 var steget fra 14,2% til 20,9% for mænd. I samme periode og aldersgruppe var antallet af kvinder med “højt stressniveau” steget fra 32% til 39,7%.

Ifølge de studerende selv er de mest stressede faktorer de faglige krav, karakterræset samt det tidspres, der er i forbindelse med lektier og afleveringer. Ofte har man også andre personlige forhold, som gør, at hverdagen kan være svær at overskue.

Når man føler sig hårdt presset, mister man motivationen og frafaldsrisikoen bliver højere.

Årsagerne til stress hos studerende kan bl.a. være, at du generelt føler, at der bliver stillet for høje krav og forventninger. Skiftet fra elevrollen til studerende betyder mindre undervisning, større mængde læsestof og mere selvstudie. Det sidste år med Covid19 har yderligere medført manglende trivsel. Dermed kan man nemt få en følelse af, at der er store krav, som man skal leve op til.

Fysioterapi, stresscoaching, stress, studerende.

Tankemylder

Tankemylder kan for nogle af jer føre til negative tanker, bekymringer, selvkritik og følelsen af at være utilstrækkelig. Yderligere kan det være med til at gøre, at du som studerende nemt kan komme til at stille urealistiske høje krav og mål til dig selv. Måske passer dine ressourcer ikke til de personlige styrker eller svagheder du eventuelt måtte besidde.

Du kan derudover oplever de helt almindelige private stressårsager, som også gælder for os andre, f.x kærestebrud, konflikter, flytte hjemmefra, sygdom og dødsfald, bare for at give nogle eksempler. Til sidst kan det blive for meget, selv for den bedste.

Vi vil gerne hjælper dig

Hvis du mærker, at kroppen begynder tale til dig, kan du f.x. opleve:

  • Søvnløshed
  • Hjertebanken
  • Svært ved at trække vejret
  • Muskelspændinger
  • Tristhed
  • Præstationsangst
  • Manglede overblik
  • Svært ved at huske

Disse er blot nogle af de symptomer, der kan komme i forbindelse med mental overbelastning.

Måske er det nu, du skal stoppe op og bede om hjælp, selvom det er svært.

Vi vil hjælpe dig med at blive bevidst om dine stressårsager, så du lettere kan handle på situationerne og håndtere det ubehag, der kan være i forbindelse med en fremlæggelse, en aflevering eller hvis du lider af eksamensangst. Vi giver dig redskaber, så du kan få en bedre trivsel i hverdagen.

Vi hjælper dig med at finde de sunde vaner, som kan være med til at gøre, at du får en bedre trivsel og en hverdag uden stress. Vi hjælper dig med at få din hjerne og tankemylder til at falde til ro. Måske kunne det også være, at du skulle øve dig i at få en bedre søvnrytme, blive bevidst om dig selv og din krop, sådan at du nemmere og hurtigere får krop, psyke og sind i balance igen.