Fysioterapi, stresscoaching, stress, studerende.

For alle medarbejdere

Virksomhedsfysioterapi

Sundhed og Trivsel

Virksomhedsfysioterapi er til dig, der vil forbedre dine medarbejderes fysiske og psykiske sundhed og trivsel, så kan vi tilbyde din arbejdsplads en aftale om en firmaordning, der tilgodeser jeres ønsker og individuelle behov. Vi kan komme ud til jeres arbejdsplads, men det kan også foregå på klinikken. 

Der er mange fordele ved at tilbyde virksomhedsfysioterapi til medarbejderne de får mulighed for at forebygge og behandle deres fysiske og psykiske problemer. Måske forkorter I en sygemelding eller undgår den helt. 

  • Vi kan tilbyde fysioterapeutisk behandling og udredning, før det bliver til et problem
  • Vi tilbyder træning, genoptræning og forbyggende træning både individuel og på hold
  • Ergonomi, rådgivning og vejledning
  • Kropstjek, hvor vi undersøger den enkeltes medarbejdes generelle sundhed. Vi måler BMI, fedtprocent, vægt, blodtryk samt vurdering af muskelstyrken/stabilitet i kroppen generelt
  • Har I en medarbejder, der mistrives, og har udviklet stresssymptomer, så kan Jonilina, som også er Stresscoach, tilbyde at kortlægge din stressbelastning og sammen med dig finde årsagerne til din stresspåvirkning. Ud fra det, vil jeg lægge en behandlingsplan og rådgive dig i hvordan du kommer videre
  • Vi kan tilbyde medlemskaber af forskellige størrelser, hvor medarbejderne kan komme på hold og træne alt efter eget ønske og behov
  • Vi kan også tilbyde medarbejderordning, hvor den enkelt medarbejder selv råder over, hvordan ordningen ønskes brugt. Det kunne være træning, behandling eller massage 

Kontakt os for at få yderligere information og vi vil hjælpe dig. 

Fysioterapi, træning, undersøgelse og behandling