Fysioterapi, stresscoaching, stress, overbelastning

Alle er velkommen

Stresscoaching

Mental belastning

Stresscoaching kan hjælpe dig, når kravene du og andre stiller til dig, overstiger dine egne ressourcer, eller når vores virkelighed ikke er, som vi vil have den til at være. Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker eller udefra som eksempelvis arbejde.

Når man er mental belastet, øges udskillelsen af stresshormoner som adrenalin og cortisol, som er nødvendige for, at vi kan mobilisere kræfter til hensigtsmæssige reaktioner i akutte situationer. Men stress over længere tid er skadelig for vores helbred.

Fysioterapi, stresscoaching, stress, overbelastning

Stressfaktorer

Eksempler på årsager, som kan være kilden til, at man udvikler stress:

 • Hvis du har en travl hverdag på jobbet med fritidsaktiviteter og familieliv?
 • Hvis du har været udsat for en livsbegivenhed, eksempelvis et dødsfald, ulykke eller fået diagnostiseret en kronisk sygdom, som gør det svært at få dagligdagen til at fungere?
 • Er du arbejdsløs eller sygemeldt?
 • Er din økonomi presset?

Man kan sammenligne længere tids stress med at køre stærkt på en motorvej, hvor man til sidst bliver fartblind. Tilvænningen gør, at man glemmer at mærke efter, da man hele tiden vil præstere for at nå videre til næste mål. Det kan så ende med, at man til sidst begynder at udvikle stresssymptomer.

Hvornår har du brug for stresscoaching?

Symptomer på stress

Når du begynder at udvikle stresssymptomer som:

 • Fysiske symptomer: Hovedpine, søvnløshed, hjertebanken, uro i kroppen, muskelspændinger/-smerter, trykken for brystet, svimmelhed, mavesmerter og forværring af kronisk sygdom.
 • Adfærdsændring: Går til yderligheder – ved eksempelvis at øget eller mindsket indtagelse af mad, øget forbrug af alkohol, hyppig rygning eller øget medicinforbrug.
 • Forskellige slags udbrud: Har du humørsvingninger, nervøsitet, impulsiv og nervøs latter?
 • Adfærd på arbejdspladsen: Har du svært ved at beslutte dig, ustabil, nedsat præstationsniveau, små konflikter og øget sygefravær?
 • Følelsesmæssige symptomer: Føler du dig presset, sårbar overfor kritik, utilstrækkelighedsfølelse, lav selvtillid, ensom, aggressiv, frustreret, rastløs, tristhed eller manglende lyst til samvær?

Så er det nu du skal stoppe op og bede om hjælp. 

Fysioterapi, stresscoaching, stress, mentaloverbelastning, stresssymptomer

Hvad er stresscoaching?

Bedre til at modstå
Værktøjer med fokus på bedre trivsel
Fysioterapi, stresscoaching, stress, overbelastning

Et individuel stresscoaching forløb vil tage udgangspunkt i din stresssituation og kan strække sig over et samtaleforløb på flere gange – alt afhængig af din stressbelastning.

Jeg hjælper dig med at kortlægge din stressbelastning, og sammen finder vi årsagerne til stresspåvirkningen. Ud fra det lægger jeg en behandlingsplan og rådgiver dig i, hvordan du bedst kommer videre.

Du får værktøjer med fokus på bedre trivsel samt håndtering af hverdagsudfordringer. Jeg lærer dig at mærke efter og drage omsorg for dig selv og din krop, så du bedre kan sætte grænser. Du lærer at blive bedre til at modstå eventuelle ”storme”, der måtte komme i fremtiden.

Allerede ved første samtale stiller jeg din diagnose, laver en prognose samt lægger en behandlingsplan.

Samtalen vil tage en time og er fortrolig.

Det er ikke nødvendigt med en henvisning, for at komme til stresscoaching.

Det kan være svært at blive forældre men ingen taler om det

De store udfordringer
Stressfaktorer hos mor

At bliver forælder er en af de største forandringer, der sker i livet. Som oftest bringer det glæde, men for nogle, kan det også bringe usikkerhed, da man bevæger sig ud i noget ukendt.

Selv om den nye identitet og rejse, som man bevæger sig ud i, oftest er den mest givende periode i ens liv, kan det samtidig være hårdt, da man helt eller delvis kommer til at sige farvel til noget, der indtil nu, har været det vigtigste for dig og din selvforståelse.

For dig som mor kan graviditeten, fødslen og forventninger om at blive den perfekte mor måske gøre, at du føler dig hårdt presset.

 • Kroppen er hårdt belastet og har brug for hvile og opbygning
 • Det, at have fået ansvar for et lille nyt menneske, samt egne forventninger om at blive de bedste forældre, kan opleves som et pres
 • Det, at få amning til at fungere, kan føles som en belastning, når du føler nervøsitet for ikke at kunne give dit barn den bedste start
 • Det kan være svært at sige fra til eksempelvis barselbesøgende og andre, som gerne vil se den lille. Vi er, som forældre, ofte opdraget til ikke at sige nej. Selvom man inderst inde ikke har overskud til andet end at være der for barnet og hinanden
 • Det hele kan blive lidt for meget. Selv for den bedste, selvom I har forberedt jer godt

Når stress påvirker glæden ved at være blevet mor og far, kan det let få en selvforstærkende effekt, idet de fleste bliver kede af og endnu mere stressede over ikke at være glade og lykkelige forældre.

Så er det at kroppen (måske) kan begynde at tale til dig, og du kan have glæde af stresscoaching.

Stresscoaching
Fysioterapi, stresscoaching, stress, studerende.

Stress og trivsel blandt unge og studerende

Studerende og unge bliver stresset

Hver tredje nye studerende føler sig stresset og meget hård presset.

Et studie (Cohen Perceived stress Scale) viser, at studerende med et ”højt stressniveau” i aldersgruppen fra 16 til 24 år i perioden 2013 til 2017 var steget fra 14,2% til 20,9% for mænd. I samme periode og aldersgruppe var antallet af kvinder med “højt stressniveau” steget fra 32% til 39,7%.

Ifølge de studerende selv er de mest stressede faktorer de faglige krav, karakterræset samt det tidspres, der er i forbindelse med lektier og afleveringer. Ofte har man også andre personlige forhold, som gør, at hverdagen kan være svær at overskue.

Når man føler sig hårdt presset, mister man motivationen og frafaldsrisikoen bliver højere.

Årsagerne til stress hos studerende kan bl.a. være, at du generelt føler, at der bliver stillet for høje krav og forventninger. Skiftet fra elevrollen til studerende betyder mindre undervisning, større mængde læsestof og mere selvstudie. Det sidste år med Covid19 har yderligere medført manglende trivsel. Dermed kan man nemt få en følelse af, at der er store krav, som man skal leve op til.

Fysioterapi, stresscoaching, stress, studerende.

Tankemylder

Tankemylder kan for nogle af jer føre til negative tanker, bekymringer, selvkritik og følelsen af at være utilstrækkelig. Yderligere kan det være med til at gøre, at du som studerende nemt kan komme til at stille urealistiske høje krav og mål til dig selv. Måske passer dine ressourcer ikke til de personlige styrker eller svagheder du eventuelt måtte besidde.

Du kan derudover oplever de helt almindelige private stressårsager, som også gælder for os andre, f.x kærestebrud, konflikter, flytte hjemmefra, sygdom og dødsfald, bare for at give nogle eksempler. Til sidst kan det blive for meget, selv for den bedste.

Vi vil gerne hjælpe dig

Akupunktur fysioterapi behandling

Hvis du mærker, at kroppen begynder tale til dig, kan du f.x. opleve:

 • Søvnløshed
 • Hjertebanken
 • Svært ved at trække vejret
 • Muskelspændinger
 • Tristhed
 • Præstationsangst
 • Manglede overblik
 • Svært ved at huske

Disse er blot nogle af de symptomer, der kan komme i forbindelse med mental overbelastning.

Måske er det nu, du skal stoppe op og bede om hjælp, selvom det er svært.

Vi vil hjælpe dig med at blive bevidst om dine stressårsager, så du lettere kan handle på situationerne og håndtere det ubehag, der kan være i forbindelse med en fremlæggelse, en aflevering eller hvis du lider af eksamensangst. Vi giver dig redskaber, så du kan få en bedre trivsel i hverdagen.

Vi hjælper dig med at finde de sunde vaner, som kan være med til at gøre, at du får en bedre trivsel og en hverdag uden stress. Vi hjælper dig med at få din hjerne og tankemylder til at falde til ro. Måske kunne det også være, at du skulle øve dig i at få en bedre søvnrytme, blive bevidst om dig selv og din krop, sådan at du nemmere og hurtigere får krop, psyke og sind i balance igen.

Stressfaktor

Find arbejdsglæden og undgå udbrændthed på jobbet

stresscoaching

Stresssymptomer

For at skabe god trivsel på arbejdspladsen skal der være balance mellem de krav der stilles og ressourcerne, den enkelte medarbejder har. Stress blandt de ansatte kan være et symptom på manglende balance i virksomheden.

Men selvfølgelig kan stress blandt medarbejder også skyldes andre ting. Eksempelvis hvis du har oplevet en livsbegivenhed eller andre private årsager, som gør, at du begynder at udvikle stresssymptomer.

Nogle stressfaktorer kunne eksempelvis være:

 • Konflikter
 • Manglende indflydelser på egne arbejdsopgaver
 • Støj, uro, mails og afbrydelser
 • Svært at finde balance mellem familie og arbejde
Fysioterapi, stresscoaching, stress, mentaloverbelastning

Når kroppen taler til dig

For mange stress-fremkaldende faktorer kan være med til, at du mistrives og føler dig udbrændt. Hvis kroppen begynder at tale til dig. 

 • Hovedpine og søvnløshed 
 • Hjertebanken og uro i kroppen 
 • Muskelspændinger/-smerter og trykken for brystet. 
 • Gå til yderligheder ved fx. at øget/mindsket indtagelse af mad 
 • Øget forbrug af alkohol eller hyppig rygning 
 • Øget medicinforbrug.  
 • Humørsvingninger, nervøsitet, impulsiv og nervøs latter 
 • Føler du dig presset 
 • Sårbar overfor kritik 

Har du det sådan, så kan det være, du skal stoppe op og bede om hjælp.  

Vi vil hjælpe dig med at blive bevidst om dine stressårsager, så du lettere kan handle på situationerne og håndtere ubehag, der evt. kan være i forbindelse med en bestemt arbejdsopgave eller andre stressfaktorer. Igennem stresscoaching giver vi dig redskaber til, at du får får det bedre og helst en hverdag uden stress. 

Fysioterapeut, stresscoach, gynækologisk fysioterapeut, graviditets behandling og træning, Fysiopilates instruktør, fysioflow instruktør, babytummel instruktør, bassin instruktør

Uddannet stresscoach hos Matzau erhvervspsykologer

Jonilina Elmarsdóttir Pedersen

Jeg har været privatpraktiserende fysioterapeut de sidste 26 år, hvor jeg har behandlet og trænet en bred vifte af patienter med forskellige diagnoser.

For godt 2 år siden tog jeg uddannelsen som stresscoach hos Erhverspsykolog Majken Matzau. 

I dag arbejder jeg både som Fysioterapeut og Stresscoach.